Er zijn heel veel redenen om teksten te laten vertalen. Er zijn minstens net zo veel tekstsoorten en nog veel meer vertaalbureaus. Het vertalen uit handen geven kan best een beetje spannend zijn. Want hoe weet je nou dat je voor het juiste vertaalbureau kiest? Gelukkig zijn er certificeringen die je helpen. Euro-Com heeft twee nieuwe ISO-certificeringen: ISO 17100 en ISO 18587. ISO 9001 hadden we al. Wat betekent dat voor jou?

Een vertaalbureau kies je uit op basis van jouw wensen. Misschien wil jij het snelste bureau of juist het goedkoopste. Het kan ook afhangen van wat voor vertaalklus je hebt. Voor een vertaling die jouw bedrijf internationale bekendheid geeft, is het belangrijk dat het goed gebeurt. Wil je een document laten vertalen dat niet per se van grote waarde is voor je bedrijf en de lezers, dan weegt een lage prijs misschien zwaarder dan de kwaliteit. Maar wat is kwaliteit eigenlijk? Zelf kun je de vertalingen misschien helemaal niet lezen, dus hoe weet je dan of het goed is? En geldt kwaliteit voor jou alleen voor je vertalingen of ook voor de service die je krijgt? De certificeringen helpen je het kaf van het koren te scheiden.

Euro-Com en certificeringen

Wat zegt het eigenlijk over Euro-Com, die drie ISO-certificeringen? “We willen niet alleen maar zeggen dat kwaliteit belangrijk is, we willen het laten zien en het laten toetsen door een onafhankelijke partij. Dat geeft vertrouwen voor de klant in een voor hen vaak ondoorzichtige wereld. Ze krijgen van alles aangeboden, maar de klant wil gewoon een goed eindresultaat”, aldus CEO Eelco van Essen. Bart-Jan van Sluijs is senior projectmanager en de spin in het web bij Euro-Com — als het gaat om certificeringen. Hij houdt het overzicht en weet of alles certificaat-technisch nog wel lekker loopt. Hij vult aan: “De certificeringen laten zien dat we hebben nagedacht over kwaliteitsmanagement. Processen staan op papier en we kijken kritisch naar onze eigen werkwijze. Wat vragen we van vertalers; wat moeten zij kunnen? Wat moet een proeflezer kunnen?”

ISO 17100-certificering

Eelco van Essen
CEO Eelco van Essen

Niet verplicht, maar wij hebben ‘m wel: de ISO 17100-certificering. ISO 17100 is internationaal erkend en is er voor aanbieders van vertaaldiensten. Je krijgt deze certificering natuurlijk niet zomaar: het stelt eisen aan het vertaalproces. Heb je dit certificaat op zak, dan toont dat aan dat je proces (van offerte tot afronding van het project) en de inzet van mensen en middelen op orde zijn. En niet alleen op het moment van het uitreiken, maar ook daarna. Een jaarlijks terugkerende en externe audit toetst Euro-Com op het onder andere volgende:
• het vertaalproces
• kwaliteit van alle vertalingen
• professioneel projectmanagement
• voldoen aan eisen en wensen van de klant
• eisen aan vertalers, revisoren, proeflezers en projectmanagers

Om een vinkje achter alle onderdelen te krijgen, zorgen wij ervoor dat onze processtappen (vertaling, check, revisie, review, proeflezen, verificatie, uitgave) aan de kwaliteitseisen voldoen. En we stellen hoge eisen aan de competenties van onze medewerkers en freelancers. “Als we als vertaalbureau aan onze klanten willen laten zien dat we kwaliteit erg belangrijk vinden, dan móeten we wel werken volgens de 17100-certificering. Het geeft namelijk ook aan dat je met gekwalificeerde vertalers werkt. Vertalen is echt een vak apart, dat kan niet iedereen. Als je een taal goed spreekt, ben je nog geen goede vertaler. Dat vergeten mensen vaak”, aldus Eelco.

ISO 18587-certificering

Nog een certificering die niet per se noodzakelijk is, maar die we toch hebben behaald, is ISO 18587 voor het nabewerken van machinevertalingen. Dit wil zeggen dat de eerste vertaling door gespecialiseerde software wordt gedaan en deze vertaling vervolgens zorgvuldig wordt nabewerkt door een native vertaler. Zij kijken met een gespecialiseerde blik scherp naar de vertaling.

Machinevertalingen zijn een nieuwe ontwikkeling in onze branche. En daar gaan wij graag in mee, om onze klanten altijd het meest passende te kunnen bieden. In een aantal gevallen kan dat een machinevertaling zijn. Geeft de klant specifiek aan machinevertalingen te willen, dan kijkt een projectmanager of dit mogelijk is qua tekst(soort) en talencombinatie. Op dit moment kan dit nog niet voor alle teksten, maar áls we het doen, dan willen we ook zeker weten dat het goed gebeurt. ISO 18587 geeft aan dat we het als organisatie kunnen, dat de juiste mensen het doen en dat de correctors een hoog kwaliteitsniveau hebben.

‘Wat is dan het voordeel?’ horen we je denken. Het bespaart kosten en de levertijd is korter is waardoor jij sneller de vertaling binnen hebt.

Senior Projectmanager
Bart-Jan van Sluijs

Het houdt niet op bij het papiertje

Een certificering is niet ‘klaar’ als je de certificaten binnen hebt. Sterker nog: dan begint het pas. Elk jaar heb je een controle en pluist de onafhankelijke partij je organisatie uit. “Het bijhouden van je certificering is net zo belangrijk als het halen ervan. Dat betekent dat je als organisatie continu je procedures volgt en verbetert waar nodig. Ja, ook wij maken wel eens fouten. Gelukkig buigen we die om naar verbeteringen van de procedures, afspraken en scherpte binnen Euro-Com. Daar wordt onze organisatie beter door en dat is weer goed voor onze klanten.”

Bart-Jan: “Een audit is een bevestiging van waar je het hele jaar je best voor doet. Dat continu verbeteren ook gezien wordt. Dat is het mooie van die certificering: het is een extra paar ogen dat met je meekijkt. Het houdt je scherp, want het is geen kwestie van een slager die zijn eigen vlees keurt. Geen ‘Wij van Wc-Eend adviseren Wc-Eend’.”

Meer weten over ons vertaalbureau en certificeringen?

Ben je benieuwd naar hoe wij werken, wat we voor jou kunnen doen en hoe onze processen in de praktijk aanvoelen? Bekijk een overzicht van onze ISO-certificeringen en de certificaten zelf of neem contact met ons op.