Wat is een ontwikkelde mens?

Storybook Euro-Com International – the language specialist

Hoofdstuk 1. De ontwikkelde mens

De vraag van vandaag luidt: “Wat  is een ontwikkelde mens?”. (Voor alle duidelijkheid ga ik er hierbij vanuit dat ontwikkeling bestaat – wat ook nog discutabel zou kunnen zijn). Deze vraag heb ik in de afgelopen 10 jaar zeker aan 700 mensen gesteld. Het zal u vast niet verbazen als ik u vertel dat de meeste mensen hetzelfde antwoord geven. Helaas! Niet dat dat antwoord verkeerd is, want op de meeste soortgelijke vragen bestaat geen goed of fout antwoord. Helaas omdat er wel èrg vaak in dezelfde richting gedacht wordt.

Wat zijn de meest gegeven antwoorden? Met stip op 1: educatie van kinderen én volwassenen. Direct daarna volgt: het bestrijden van armoede door het land economisch te ontwikkelen (rijst bij mij meteen de vraag: ‘wiens belang wordt gediend?’). Dan zijn er nog de “omdenkers”, die met zijn allen het wiel opnieuw uitvinden, zij vertelden: in vrijheid en op je eigen tijd en tempo (spelend) leren.

Al met al, het klonk mij zo ongeveer hetzelfde in de oren. De mensen die mij goed kennen weten dat ik lang kan zoeken naar de juiste vraag. De juiste vraag is simpel en het antwoord is niet persé absoluut en hoeft ook niet vandaag én morgen het juiste antwoord te zijn. De vraag is belangrijker dan het antwoord, daar het antwoord opnieuw een bron van vragen kan zijn. Om dit nader te verklaren reis ik met u graag een beetje terug in de tijd. En wel naar Immanuel Kant, de Duitse grote Denker uit 1724. Zijn ideeën, vragen en denkbeelden stonden vaak haaks op wat de maatschappij (en de kerk) op dat moment als ‘waar’ en ‘goed’ bestempelden. Hij bedacht  vragen, die nog altijd besproken en bediscussieerd worden. Door grote en kleine denkers en door velen van u, al is het maar onbewust. Het Westerse denken van vandaag is voor een groot deel gestoeld op zijn werk.

Kant vertelde ons in zijn boek: “Kritiek van de Zuivere Rede”: Er kan geen twijfel over bestaan dat al onze kennis begint met ervaring. Laat dat nu precies het omgekeerde zijn van wat ik als meest gegeven antwoorden heb gekregen op mijn bovengenoemde vraag. In de afgelopen decennia is in Nederland, waar ik woon en het hoofdkantoor van Euro-Com gevestigd is, veel aandacht geweest voor ‘kenniseconomie’. Onze jongeren (en wijzelf) zijn opgeleid tot het hebben kennis… Is het bij iemand opgekomen dat kennis dode materie is? Dat kennis past leeft als er iets mee gedaan wordt? Zou ontwikkeling van een mens in dat licht kunnen zijn: ‘kennis omzetten in ervaring en ervaring in kennis’? Voor mij is relevant hoe dat zou kunnen passen in het leiden van of werken in een bedrijf. Ik zie dan meteen dat dat te oppervlakkig is als antwoord op de vraag van vandaag. We werken met mensen, niet zozeer met bedrijven. De lezer van alle door ons vertaalde teksten en woorden is een mens, geen bedrijf. Die mens woont ergens, heeft een achtergrond, een geschiedenis en een toekomst(beeld). Die mens woont in een land met een achtergrond en geschiedenis, met tradities en cultuur. Daar komt diegene misschien vandaan, maar misschien ook niet. Dan neemt hij of zij ook zijn eigen cultuur en geschiedenis mee. En toekomst(beeld). Ik zal u niet vermoeien met àlle gedachten die bij mij de revue zijn gepasseerd tussen de vraag en wat nu volgt.  Voorlopig – totdat ik andere ervaring heb opgedaan en daarmee andere kennis- beantwoord ik de vraag van vandaag met een toepasbaar: “Een ontwikkelde mens is die mens die in staat is het leven te bezien vanuit de positie van de ander, alsof hij de ander is”.

Malon Hamoen-Giraldi

Euro_com Story Book episode 1 - de ontwikkelde mens

Euro-Com International, the language specialist

Euro-Communicator