afrokapsel-man650-300

Langdurige samenwerking

 

Wellicht wenst u graag al uw vertaalwerk voor de langere termijn uit te besteden aan een vertaalbureau, maar heeft u een garantie nodig dat er naar uw specifieke eisen wordt geluisterd. We bekijken graag samen met u wat de eisen zijn. Op verzoek stellen we graag ook  een stijlgids en woordenlijst voor u op. Deze worden dan als richtlijn voor al uw vertaalopdrachten aangehouden. Een projectmanager denkt graag met u mee:

  • Een stijlgids voor uw vertalingen

Wilt u een marketingtekst die wervend is? Of wilt u juist liever dat uw tekst formeel en zakelijk klinkt? Of wellicht wilt u dat uw handleidingen glashelder en gebruiksvriendelijk geschreven zijn? Per klant stellen we graag een stijlgids op, zodat de stijl van de teksten past bij de doelgroep die u wilt bereiken.

  • Een woordenlijst

Elk vakgebied kent zo z’n vakjargon. Bepaalde termen wilt u bij elke vertaling op exact dezelfde manier vertaald zien worden. Wellicht zijn er termen die absoluut niet vertaald moeten worden (productnamen bijvoorbeeld). We stellen graag een standaard woordenlijst voor u op. Ter verificatie wordt zowel tijdens de vertaling alsook tijdens de kwaliteitscontrole de woordenlijst geraadpleegd.

Branchegerelateerde richtlijnen

 Medische vertalingen

 

Medische en farmaceutische vertalingen moeten worden uitgevoerd door vertalers die daarin gespecialiseerd zijn. In deze branche is dat extra belangrijk omdat vertalers goed op de hoogte moeten zijn van de juiste terminologie en de nieuwste ontwikkelingen. Het opstellen van teksten voor de medische en farmaceutische industrie wordt gedaan volgens strikte richtlijnen en de vertaling van de teksten moet aan dezelfde strikte richtlijnen voldoen. De teksten bevatten veel vakspecifieke termen die correct en eenduidig naar een andere taal overgezet moeten worden. Er is geen ruimte voor misinterpretatie, omdat dit grote (negatieve) consequenties kan hebben voor de gebruikers van medicijnen en medische apparatuur. Misschien wilt u vragenlijsten voor patiënten en teksten voor medische dossiers laten vertalen? Dan is het belangrijk dat u weet dat de vertaling correct zal zijn.

Onze vertalers hebben ruime ervaring in het vertalen en reviseren van medische teksten. Onder hen zijn vertalers die als medisch specialist actief zijn geweest.  

Technische vertalingen

 

Onze technische vertalers hebben ruime ervaring in het vertalen van technische teksten voor zeer uiteenlopende producten. Ze begrijpen hoe het vakjargon op de juiste manier overgezet moet worden naar een andere taal. U wilt natuurlijk dat de productspecificaties van uw producten ook in een andere taal begrijpelijk zijn en dat handleidingen accuraat en in de juiste toon verwoord zijn. Voor een professionele en degelijke uitstraling van uw organisatie is de juiste terminologie noodzakelijk.

Beëdigde vertalingen

 

Zakendoen in het buitenland betekent in veel gevallen dat u juridische documenten geschikt moet maken voor internationale rechtbanken. Dit moet gebeuren door beëdigde vertalers die in deze vertalingen gespecialiseerd zijn. De vertaling dient voorzien te zijn van een stempel van de beëdigde vertaler. We helpen u hiermee en leveren beëdigde vertalingen van onder meer diploma’s, contracten en jaarverslagen.

We laten al onze vertalers een geheimhoudingsplicht ondertekenen. Hierdoor zijn ook uw vertrouwelijke documenten bij ons in goede handen!

Voor een beëdigde vertaling kiezen wij bij voorkeur vertalers uit met bijvoorbeeld een rechtendiploma, waardoor de vertaler thuis is in het vakjargon en de complexe schrijfstijl van juridische documenten begrijpt. Hierdoor worden de zinnen ook in een andere taal juist verwoord en voorkomt dit misinterpretaties wat betreft genoteerde afspraken in contracten en de inhoud van algemene voorwaarden.